Physician assistent

Een physician assistant is een zorgverlener die medische taken overneemt van de huisarts. Zij mag zelfstandig werken/spreekuur draaien onder verantwoording van de huisarts.

A. van de Ridder-van de Steeg

werkt op maandag en woensdag