Heeft u een klacht?

Een goed contact met uw huisarts is heel belangrijk. Ziek zijn is al vervelend genoeg. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts. Maar misschien bent u over bepaalde zaken minder tevreden. Op deze pagina leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht over uw huisarts.

in gesprek met de betrokkene

 

Als u een klacht heeft, dan hopen wij dat u dit eerst wilt bespreken met de betrokken medewerker. Als u dat wilt, kan de huisarts of praktijkmanager bij dit gesprek aanwezig zijn. Het is eventueel ook mogelijk om buiten de praktijk om een gesprek aan te vragen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris via het regio-secretariaat van de organisatie HOOG (Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland) in Apeldoorn (tel. 085 – 536 31 09).

Klik hier voor het Reglement Klachtenregeling Huisartsen Regio Apeldoorn.

klachtenformulier

 

Als u uw klacht niet mondeling kenbaar wilt maken of het gesprek heeft niet geleid tot een bevredigende uitkomst, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen via het klachtenformulier. U kunt een papieren versie opvragen bij de assistente of het klachtenformulier downloaden.

afhandeling klacht

Na ontvangst van het officiële klachtenformulier nemen wij contact op met u om te proberen samen tot een bevredigende oplossing te komen. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunnen we bemiddeling aanvragen bij de klachtenfunctionaris via HOOG.

geschillencommissie

Als u er met uw huisarts én met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) een aantal leden namens de patiënten en een aantal leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.SKGE.nl.

kosten

De behandeling van klachten door de klachtenfunctionaris via HOOG is voor u kosteloos, tenzij u zelf deskundige hulp inroept.

coördinatie maatregelen

Als uit de procedure naar voren komt dat er maatregelen genomen moeten worden, dan ligt de coördinatie hiervan bij de praktijkmanager. Ook wordt de klacht met alle praktijkmedewerkers besproken en wordt er bekeken welke verbeteringen in het proces moeten worden doorgevoerd.

klachtenregistratie

De klachten worden bij ons geregistreerd, samen met de afhandeling om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren. Er komt ook een overzicht in het jaarverslag (anoniem).