Welkom op de website van Gezondheidscentrum Aletta Jacobsstraat

Stand van zaken Coronavaccinaties:

Als huisartsenpraktijk bemerken we veel onrust betreffende het vaccinatiebeleid. Dit uit zich in veel telefoontjes met vragen over het beleid en over het vaccin. Er is de laatste weken veel wisselend nieuws over de Coronavaccinaties geweest, vooral over het AstraZeneca vaccin. We begrijpen de onrust die dit met zich meebrengt. Wij ervaren daardoor helaas ook overbelasting van de praktijk die onze reguliere zorg kan schaden. Het dringende advies van uw huisarts is om wel een vaccinatie te gaan halen zodra u hiervoor uitgenodigd wordt. Wij zien het aantal Coronagevallen helaas nog steeds toenemen. De kans op het ernstig ziek worden door Corona is veel groter dan het kleine risico op ernstige bijwerkingen door het vaccin. Wij hebben als huisartsen een 1e vaccinatie met AstraZeneca vaccin gegeven aan een beperkte doelgroep. Deze groep heeft al een uitnodiging voor een 2e vaccinatie. Wij hebben geen andere vaccins tot onze beschikking en kunnen ook geen uitspraak doen over de beschikbaarheid van andere vaccins. Wij volgen de actuele richtlijnen zoals u die op de onderstaande websites kunt vinden.

Vaccinatieschema: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken

AstraZeneca: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-weten-over-vaccinatie-met-het-astrazeneca-vaccin

Patientenportaal: Wij vinden het prettig om u in voorkomende gevallen te kunnen informeren via patientenportaal (een veilige zorgomgeving waarvoor u zich kan aanmelden met uw mailadres via deze website).

Mailadres: Wilt u geen gebruik maken van patientenportaal en is uw mailadres nog niet bij ons bekend? Dan verzoeken wij u om uw emailadres aan ons te mailen. Dit mailadres nemen we dan op in uw persoonsgegevens. U kunt daarvoor een mail sturen naar uw eigen huisartsenpraktijk met vermelding van uw naam en geboortedatum

·         Praktijk dr Zegers: praktijkzegers@medischcentrumaj.nl

·         Praktijk dr van Empel: praktijkvanempel@medischcentrumaj.nl

Bovenstaande mailadressen van de praktijken worden niet gebruikt voor medisch inhoudelijke vragen. 

Huisarts Van Empel
Huisarts Kempen

Huisartsenpraktijk van Empel

  055 - 521 58 55

praktijkinformatie patiëntenportaal

Huisarts Zegers-Botta
Huisarts Vermeulen-Meerwaldt

Huisartsenpraktijk Zegers-Botta

  055 - 521 21 20

praktijkinformatie patiëntenportaal

 

meer nieuws