Burgerservicenummer (BSN)

Wat is het BSN?

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die in Nederland is ingeschreven bij een gemeente heeft een BSN. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Wie gebruikt uw BSN?

Uw BSN wordt door alle overheidsorganisaties gebruikt zoals bijvoorbeeld door uw gemeente en door de Belastingdienst, maar ook uw zorgverlener. Voor goede gezondheidszorg is het belangrijk dat zorgverleners op een betrouwbare manier gegevens uitwisselen. Het BSN helpt daarbij.

Wat doen zorgverleners met uw BSN?

Zorgverleners zoals de huisarts, fysiotherapeut, apotheker of de specialist in het ziekenhuis nemen uw BSN op in de patiëntenadministratie. Uw BSN wordt bij uw andere gegevens vermeld, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Ook zorgverzekeraars nemen uw BSN op in hun administratie. Net als indicatieorganen die beoordelen of u bijvoorbeeld recht heeft op thuiszorg.

Wanneer gebruiken zorgverleners uw BSN?

Zorgverleners en zorgverzekeraars gebruiken uw BSN bij het uitwisselen van informatie. Dit kan zijn wanneer een ziekenhuis en een apotheek uw medische gegevens uitwisselen of wanneer uw huisarts dat doet.

Waarom gebruiken zorgverleners uw BSN?

Zorgverleners, indicatieorganen en zorgverzekeraars gebruikten jarenlang verschillende persoonsnummers. Het BSN maakt een eind aan al deze nummers. Een uniek persoonsgebonden nummer zorgt voor minder fouten bij het uitwisselen van medische gegevens en andere gegevens en het beschermt beter tegen fraude met identiteiten.

Wat betekent dit voor u?

Bij de eerste afspraak met een zorgverlener moet u zich kunnen legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Uw zorgverlener weet dan zeker dat u degene bent die hoort bij het BSN en de andere gegevens in zijn administratie en mag hij uw BSN gebruiken bij het uitwisselen van uw gegevens.
Bij volgende afspraken kan uw zorgverlener opnieuw om uw legitimatie vragen. Neem daarom altijd een geldig identiteitsdocument mee.

Wie moet zich kunnen legitimeren?

Iedereen die gebruik maakt van zorg moet zich kunnen legitimeren. Kinderen tot 14 jaar kunnen zich legitimeren met een eigen identiteitsdocument of met het paspoort van één van hun ouders waarin zij zijn bijgeschreven.

Hoe is uw privacy geregeld?

Voor het gebruik van het BSN in de zorg gelden speciale regels en wetten. Dat is gedaan om uw privacy goed te regelen. Er is de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet geneeskundige behandelovereenkomst. Deze wetten zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw BSN alleen gebruikt mag worden door de zorgverlener die u behandelt of door de zorgverzekeraar waarbij u staat ingeschreven.