Geneeskundige verklaring

Als behandelende (huis)artsen mogen wij over onze eigen patiënten geen verklaringen afleggen. Hiermee houden wij ons aan de richtlijnen van onze beroepsvereniging, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG).

Het kan bijvoorbeeld gaan om verklaringen omtrent:

  • gezondheid
  • reizen
  • parkeren
  • verzuim (werk of school)
  • en eventuele beperkingen

Lees meer over de richtlijnen van de KNMG in deze brief:

Waarom mag uw eigen arts geen geneeskundige verklaring afgeven?

 

Medical certificate

As treating (GP) physicians, we are not allowed to make statements about our own patients. In doing so, we adhere to the guidelines of our professional association, the Royal Dutch Society for the Promotion of Medicine (KNMG).

For example, this may include statements regarding:

  • health
  • to travel
  • parking
  • absenteeism (work or school)
  • and any limitations

Read more abount these guidlines in this letter:

Why is your own GP not authorised to issue a medical certificate?