Privacyreglement

Huisartspraktijk van Empel en huisartspraktijk Zegers-Botta zijn aangesloten bij NIVEL Zorgregistraties. Bij NIVEL Zorgregistraties zijn verschillende zorgdisciplines aangesloten, waaronder ook een representatieve groep huisartsen. Via de deelnemende huisartsen wordt op continue en geautomatiseerde wijze informatie verzameld over de zorg aan hun patiënten.

Het doel van NIVEL Zorgregistraties is om met behulp van zorggegevens een compleet beeld te krijgen van de gezondheid en zorg in de Nederlandse samenleving.

De verzamelde informatie wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en gezondheidszorgbeleid. Elke onderzoeksvraag wordt vooraf zorgvuldig beoordeeld door de projectleiding. Er is een begeleidingscommissie die toeziet op de doelstelling, opzet en uitvoering van NIVEL Zorgregistraties.

Er wordt veel zorg besteed aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Uw gegevens worden bij het NIVEL vertrouwelijk behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende informatie zoals uw naam, adres of bsn nummer.

Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Patiënten kunnen bij onze zorgverlener(s) meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en privacybescherming.

Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan de huisarts.

Vragen?

Voor vragen over NIVEL Zorgregistraties kunt u contact opnemen met de helpdesk van het NIVEL via: zorgregistraties@nivel.nl, tel: 030-2729814 of www.nivel.nl/zorgregistraties.