Wilsverklaring

Het is verstandig op een vroeg moment na te denken over uw wensen met betrekking tot medisch handelen. Dit kan in alle levensfasen van belang zijn. U kunt een wilsverklaring zelf opschrijven en met uw arts en familie bespreken. De wilsverklaring is alleen geldig na een gesprek met de huisarts en opname in uw patientendossier.

Hieronder vindt u per huisarts een niet-reanimeren verklaring, behandelverbod en volmacht. Deze formulieren zou u kunnen downloaden en invullen en bespreken met familie en uw huisarts.

toelichtingsfomulier    Toelichting op behandelverbod, niet-reanimeren verklaring, euthanasieverzoek en volmacht

informatie euthanasie   Informatie over de werkwijze van euthanasie door de huisarts