Praktijkondersteuners Somatiek

De praktijkondersteuner biedt zelfstandig medisch inhoudelijke huisartsgeneeskundige zorg aan specifieke groepen chronische zieken en ouderen.  Zij werkt onder supervisie van de huisarts en heeft regelmatig overleg om de uitkomsten van controles te bespreken en zo nodig de behandeling bij te stellen.

Wanneer u wordt uitgenodigd voor een afspraak bij de praktijkondersteuner is dit altijd op verzoek van uw huisarts. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn om een bepaalde afspraak na te komen, verzet deze dan tijdig. Dit geeft de mogelijkheid de tijd die voor u gereserveerd was een andere invulling te geven. U kunt de praktijkondersteuner bereiken via de assistente, tel: 055-5212120. De assistente zal u vragen op welk telefoonnummer u bereikbaar bent, zodat u teruggebeld kunt worden.

De zorgverlening valt volledig binnen de basisverzekering.

Joke Dekker
Joke Dekker
werkzaam op maandag, dinsdag en woensdag

Kim van der Meer is verhuisd en heeft een nieuwe baan gevonden. ​​​Met ingang van 1 maart 2021 zal starten: 

 Merel de Heij
werkzaam op dinsdagochtend, woensdagmiddag en donderdagochtend