Praktijkondersteuners

Praktijkondersteuners Somatiek

De praktijkondersteuner biedt zelfstandig medisch inhoudelijke huisartsgeneeskundige zorg aan specifieke groepen chronische zieken en ouderen.  Zij werkt onder supervisie van de huisarts en heeft regelmatig overleg om de uitkomsten van controles te bespreken en zo nodig de behandeling bij te stellen.

Wanneer u wordt uitgenodigd voor een afspraak bij de praktijkondersteuner is dit altijd op verzoek van uw huisarts. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn om een bepaalde afspraak na te komen, verzet deze dan tijdig. Dit geeft de mogelijkheid de tijd die voor u gereserveerd was een andere invulling te geven. U kunt de praktijkondersteuner bereiken via de assistente, tel: 055-5215855. De assistente zal u vragen op welk telefoonnummer u bereikbaar bent, zodat u teruggebeld kunt worden. 

De zorgverlening valt evenals de huisartsenzorg binnen de basisverzekering.

Tineke

Tineke van Empel

werkt op maandagochtend, donderdag en vrijdag

Clarissa Franciolus

werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Praktijkondersteuners GGZ

De Praktijkondersteuner GGZ, vaak afgekort als POH-GGZ, staat voor praktijkondersteuning van de huisarts voor wat betreft de geestelijke gezondheidszorg. De Praktijkondersteuner GGZ probeert samen met de huisarts patiënten met psychosociale klachten en/of problemen in de persoonlijke sfeer te ondersteunen en kortdurend te begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan problemen in relaties, op het werk of aan stemmingsstoornissen.

In eerste instantie doen zij dat door de situatie met de patiënt in kaart te brengen. Op basis daarvan maken zij een vervolgplan. Dat kan bestaan uit een verwijzing naar een andere specialist, zoals een psycholoog, of door zelf een aantal gesprekken te voeren.

De Praktijkondersteuner GGZ besteedt ook aandacht aan het leren omgaan met lastige situaties. Denk bijvoorbeeld aan relatieproblemen of omgaan met chronische ziekte. Voor de Praktijkondersteuner GGZ zijn vertrouwen, laagdrempeligheid en toegankelijkheid belangrijke aspecten in het werk.

Peter Bast

werkt op maandag en vrijdag