Nieuws

Regelmatig delen we met u  wetenswaardigheden over onze praktijk en informatie op het gebied van zorgverlening.

Heeft u vragen naar aanleiding van een nieuwsbericht dan kunt u een e-mail sturen aan uw praktijk:

HP van Empel
HP Zegers-Botta 

Goed inhaleren bij chronische longziekte is belangrijk

Het blijkt dat veel patiënten hun inhalator (onbewust) niet op de juiste manier gebruiken. Hierdoor komt het geneesmiddel niet goed in de longen terecht. Het geneesmiddel heeft hierdoor geen optimaal effect.

lees verder

Juist gebruik zorgt ervoor dat het geneesmiddel minder op de verkeerde plek terecht komt en bijwerkingen zo veel mogelijk beperkt kunnen worden. Neemt u op uw afspraak bij de verpleegkundige uw inhalator mee. Voor duidelijke instructie, uitleg en filmpjes voor ieder inhalator kunt u terecht op de website http://inhalatorgebruik.nl

Vraagt u zich ook af of de zorg die u krijgt wel vergoed wordt?

Lees welke zorg wel en niet onder uw eigen risico valt.

lees verder

Wat valt niet onder uw eigen risico

De zorg van de huisartsenpraktijk gaat niet ten koste van uw eigen risico. Dit betreft alle telefoontjes, spreekuren en visites. Dit geldt ook voor huisartsenzorg verleend door doktersassistenten, praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. Er wordt voor deze zorg geen beroep gedaan op uw eigen risico.

Ook voor de ketenzorg die gegeven wordt in de huisartsenpraktijk bij chronische ziekten zoals Diabetes, COPD en voor Hart- en Vaatziekten wordt uw eigen risico niet aangesproken.

Wat valt wel onder het eigen risico

Als de huisarts extra onderzoek aanvraagt zoals foto’s, bloedonderzoek of urinekweken, u medicatie toedient (bijvoorbeeld injecties op het spreekuur of thuis) of voorschrijft dan valt dit wel onder het eigen risico. Ook als de huisarts u verwijst naar een andere hulpverlener of naar het ziekenhuis kan dit vallen onder het eigen risico.

De huisarts is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de kosten die bijvoorbeeld voor onderzoek of een verwijzing naar de specialist bij u in rekening worden gebracht. De huisarts heeft geen zicht op de hoogte van het bedrag dat andere zorgaanbieders in rekening brengen. Ook is de huisarts er niet van op de hoogte wat wel of niet valt onder het eigen risico bij gebruik maken van een andere hulpverlener. U kunt dit zelf navragen bij uw zorgverzekeraar of de hulpverlener naar waar u toe verwezen bent.

Het is voor de huisarts niet werkbaar om u bij elke actie die kan vallen onder het eigen risico op de hoogte te stellen, vandaar deze notitie op onze website.

Voor meer info zie ikregelmijnzorggoed.nl

Personeelswijzigingen

Per 01-07-’18 komt Milou Hagen als doktersassistente werken op maandag, woensdag en donderdag.

Patiëntenportaal

Sinds oktober 2013 werken we met het digitale Patientenportaal. Dit portaal is een beveiligd gedeelte van de website waarbij u zelf 24 uur per dag diverse diensten kunt regelen.

lees verder

Het Patiëntenportaal biedt de volgende mogelijkheden:

  1. online een afspraak maken bij uw huisarts (Webagenda)
  2. op eenvoudige manier uw herhaalrecepten bestellen (Receptservice)
  3. elektronisch een vraag stellen aan uw huisarts (eConsult)

Vanaf nu is het mogelijk om u hiervoor te registreren via de button patiëntenportaal.

Patiëntenportaal van HP van Empel  Patiëntenportaal van HP Zegers-Botta

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens

Als u in het weekend of ´s avonds plotseling terecht komt bij de waarnemend huisarts, dan kan deze via  het beveiligde netwerk van de zorginfrastructuur uw medische gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Wij mogen uw medische gegevens niet zomaar ter beschikking stellen aan de huisartsenpost via dit netwerk. Dat kan alleen met uw toestemming.

lees verder

Bij een bezoek aan onze praktijk zullen wij u daarom vanaf november 2012 om uw toestemming vragen. 

Wilt u meer informatie over het geven van toestemming kijk dan op www.vzvz.nl/informatiepunt. Tevens kunt U via de website www.ikgeeftoestemming.nl deze electronisch uitwisseling van uw medische gegevens regelen.

Handige medische app van de huisartsenpost Apeldoorn

De app “moet ik naar de dokter?” is een initiatief van de huisartsenpost Apeldoorn. De huisartsenpost wil graag patiënten de mogelijkheid bieden om op een gebruiksvriendelijke en makkelijke wijze zelf te bepalen of en wanneer zij contact opnemen met de huisarts. Hiermee wil de huisartsenpost een bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid van de zorgverleners voor de patiënten. 

lees verder

Download de app via www.moetiknaardedokter.nl.

U leest ook veel informatie op www.thuisarts.nl. Dit is een nieuwe website met heel veel informatie, gemaakt door huisartsen met veel betrouwbare informatie, plaatjes, folders en filmpjes.