Heeft u een klacht?

Per 1 januari 2017 is er een nieuwe klachtenregeling van kracht. Iedereen heeft recht op goede zorg. Wanneer patiënten ontevreden zijn over de zorg dan moeten zij dit kunnen uiten. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen klachten hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg.

Wat kunt u doen bij een klacht? Wat wordt de procedure?

  1. Bespreek uw klacht eerst met de huisarts. Dat kan ook wanneer de klacht over een medewerker van de praktijk gaat. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij uw klacht ook niet proberen op te lossen. U kunt uw klacht kenbaar maken door het Klachtenformulier in te vullen en in te leveren bij een van onze medewerkers. De huisarts neemt uw klacht dan in behandeling. Het kan voorkomen dat we u bellen als uw klacht nog niet helemaal duidelijk is. Daarna geven we telefonisch of via een afspraak een reactie op uw klacht. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u hieronder lezen wat u vervolgens kunt doen.
  2. U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Deze functionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
  3. Als u er met uw huisarts en bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een bindend oordeel vragen aan de geschillencommissie Huisartsenzorg (SKGE). Deze commissie bestaat uit een jurist, leden namens de patiënten en leden namens de huisartsen. Meer informatie is te vinden op www.skge.nl